Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Δήλωση ενδιαφέροντος μαθημάτων Braille

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τοπική κοινωνία της Καστοριάς έδειξε μεγάλο ενδιαφέρων για την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και για αυτό το λόγω  Ο Σύλλογος ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας Καστοριάς και η εθελοντική  φοιτητική οργάνωση  AEGEE Kastoria παίρνει για δεύτερη φορά πρωτοβουλία, αφού πρωτίστως ήρθαν  σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς , για τη δημιουργία τμημάτων εκμάθησης του κώδικα Braille. 

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Δήλωση ενδιαφέροντος μαθημάτων Νοηματικής Γλώσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Σύλλογος ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας Καστοριάς και η εθελοντική  φοιτητική οργάνωση  AEGEE Kastoria στα πλαίσια των δράσεων και θέλοντας να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία αλλά και να αναπτυχθεί το επίπεδο της εκπαιδευτικής κοινότητας , πήρανε την πρωτοβουλία αφού πρωτίστως ήρθαν  σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς , για τη δημιουργία τμημάτων εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας.