Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ BIONIAN CLUSTER & ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ


Διμερής συνάντηση BIONIANCLUSTER με ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (MoU)

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2014. Μία πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ του Bionian Cluster Βιοτεχνολογίας και Υγείας και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (MoU) μεταξύ των δύο πλευρών, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ημερίδας, με θέμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία», στην Καστοριά στις 15 Οκτωβρίου 2014.
Μεταξύ των επισήμων που υποδέχτηκαν τους εκπροσώπους του Bionian Cluster ήταν οι κ.κ. Ασημόπουλος Νίκος και Σίσκος Ευάγγελος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Αδαμόπουλος Σωτήρης, η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, κα Κούσκουρα Αμαλία, ο Δήμαρχος Καστοριάς, κ. Αγγελής Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος Διαφάνειας - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Προγραμματισμού, κ. Μπινιάκος Μιχάλης, ο πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Παπαλάμπρος Γαβριήλ και πολλοί άλλοι.
Παρουσιάζοντας η κα Μαρία Τσαμπούλα, CEO του Bionian Cluster τους κύριους στόχους της συστάδας, αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας που συντελείται με τη συγκέντρωση των καταλληλότερων ανθρώπων και ιδεών γύρω από τους τομείς της έρευνας και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Αποστολή μας είναι η ευρεία και αποτελεσματική δικτύωση αλλά και η προσέλκυση υψηλής εξειδίκευσης ανθρωπίνου δυναμικού και η προσέλκυση επενδυτών, με δεδομένες τις παραπάνω υποδομές, με στόχο μία ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία, η οποία θα οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας. Το Όραμα μας είναι η Ελλάδα να αποτελέσει κόμβο έλξης του ερευνητικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ιστού της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ασιατικής ηπείρου στην Πράσινη και στην Κόκκινη Βιοτεχνολογία», κατέληξε η κα Τσαμπούλα.
Αναφερόμενος ο υπεύθυνος Marketing του BionianCluster, κ. Αλέξανδρος Αντωνιάδης, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον, αλλά και την πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση που μαστίζει και την Ελλάδα και τους τρόπους προσαρμογής και επιβίωσης στις συνθήκες αυτές, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις και τα όργανα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να σχηματίσουν αποτελεσματικές συμμαχίες για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της αλυσίδας  προστιθέμενης αξίας.
«Μέσω των εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 14-20, Horizon 2020) και της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων, το BionianCluster θα θέσει τη βάση για την ανάπτυξη «Startup» και «Spinoff» επιχειρήσεων, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αντωνιάδης. Δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφερθεί στη δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση του επιστημονικού έργου με την αγορά.
Παράλληλα, έγινε η παρουσίαση του προγράμματος πρόληψης και περίθαλψης “ΑΕΤΟΣ”, που θα προσφέρει βασικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί κοινό Project του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, με γενικό συντονιστή το Bionian Cluster. Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος, ο κ. Δρ Νίκος Καραγιαννίδης, επιστημονικός συνεργάτης του Bionian Cluster, αναφέρθηκε λεπτομερώς στις ανάγκες που έρχεται να καλύψει η ολοκλήρωση του προγράμματος “ΑΕΤΟΣ”, παρέχοντας άμεση ενημέρωση και πρόληψη, αντιμετωπίζοντας μικρά και μεγάλα προβλήματα υγείας και συμβάλλοντας στην κοινωνική αλληλεγγύη.
«Το έργο θα συμβάλει στην κοινωνική πολιτική της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, με τα κέντρα ενημέρωσης, τις κινητές μονάδες υγείας και πρόληψης, που θα παρέχουν επιστημονική φροντίδα για τη μητέρα, το παιδί, τους ενήλικες, την τρίτη ηλικία και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό αρωγό στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες υγείας της συγκεκριμένης περιφέρειας».
Στo πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας (MoU) που υπογράφτηκε στο τέλος της ημερίδας, μεταξύ του Bionian Cluster και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τα δύο μέρη θα ενώσουν τις προσπάθειές τους διαμορφώνοντας κοινούς στρατηγικούς στόχους για την ανάπτυξη του τομέα της βιοτεχνολογίας και Υγείας στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας στον τομέα της ευρεσιτεχνίας και τη δημιουργία spin-off εταιρειών στους τομείς της βιοτεχνολογίας και της υγείας. Ένας από τους κύριους σκοπούς αυτής της συνεργασίας είναι η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των βιομηχανικών φορέων, με τους  ερευνητές των  δημοσίων και ιδιωτικών ερευνητικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ. Τα δύο μέρη θα οργανώσουν κοινό επιστημονικό/ επιχειρηματικό προσανατολισμό των δραστηριοτήτων τους, που αποσκοπούν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ερευνητικού και επιχειρηματικού ιστού, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και να δημιουργηθούν νέες start-up και spin -off εταιρίες, που θα έχουν ως στόχο την καινοτομία και την έρευνα. Οι δραστηριότητες και οι πρωτοβουλίες των δύο μερών θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, την εφαρμογή και υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως: Κοινή κατάθεση προτάσεων στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, που χρηματοδοτείται από τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης, από τις Περιφέρειες ή οργανισμούς,  Διδακτορικά προγράμματα (όπως περιγράφεται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία - Horizon 2020), Πρακτική άσκηση φοιτητών στον κλάδο της βιοτεχνολογίας (σε εταιρίες μέλη B.C.), βραβεία για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και νέων πατεντών αλλά και Συμμετοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα των του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κα.

SOCIETY FOR BIOTECHNOLOGY, BIOSCIENCES & CULTURE
HQ:   5A, Stamatas Av. Drosia, 14575 Athens, Greece Tel: +30 2108004910
Office 1: Hellenic Pasteur Institute  Tel: +30 2106401112
Office 2:”N.C.S.R”  Demokritos

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακ. κ.Ασημόπουλο 

Χαιρετισμός από τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ. Μακ. κ.Σίσκο

Χαιρετισμός από Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Αδαμόπουλος 

Χαιρετισμό από τον Δήμαρχο Καστοριάς, κ. Αγγελή

Χαιρετισμό από τον Αντιδήμαρχο Καστοριάς κ.Μπινιάκο

Χαιρετισμό από την Πρόεδο του Bionian Cluster κα.Τσαμπούλα

Ομιλία του Αλέξανδρου Αντωνιάδη υπεύθυνου Marketing του Bionian Cluster
Υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας από
τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτ.Μακ, και την Πρόεδρο του Bionian ClusterΑπονομή πλακέτας στον Ιδρυτή της AEGEE-Kastoria Νικόλαο Βαρβέρη
από τον Πρόεδρο της AEGEE-Kastoria Παναγιώτη Εμμανουηλίδη

Απονομή πλακέτας στον Ιδρυτή της AEGEE-Kastoria Νικόλαο Βαρβέρη
από τον Πρόεδρο της AEGEE-Kastoria Παναγιώτη Εμμανουηλίδη 
Οι συντελεστές τις εκδήλωσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου